CIEMS

Latviešu ciems Sukinava (Сухоной), kuru sauc arī par Suhonoju, atrodas Krasnojarskas apgabalā, apmēram 40 kilometru attālumā no rajona centra Ujaras. Mūsdienās ciemā dzīvo ne tikai latvieši, bet arī krievi, igauņi, vācieši un citu tautību ļaudis.

Ciema nosaukums cēlies no blakus esošās upītes – Suhoi Noi, kas tulkojumā nozīmē – Sausā Noja. Sākumā ieceļotāji savu jauno dzīvesvietu sauca par Sibīrijas Marienburgu jeb Sibīrijas Alūksni (Мариенбург Сибирский). 1915. gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, pēc kolonistu lūguma ciems tika pārdēvēts par Suhonoju.

Suhanoje sauca par Suhanoje. Ar ūdeni mumsīm te švaki. Agrāk, kādus 3 km no ciema bija ūdens, kas no zemes nāca laukā. Tur ara un iztaisīja, ka sāka tecēt. Tādu ūdeni bija bērnībā jādzer. Sniegu kausēja. Pēcāk iztaisīja vodakačkas, pieveda pa ielām ūdeni. Tagad ir kolonkas. Var dzīvot.

Zelma VilsoneBackground Image

VĒSTURE

Sukinavas koloniju 19. gadsimta beigās izveidoja latvieši no Alūksnes apkaimes. Sākotnēji Sukinava administratīvi iekļāvās Jeņisejas guberņas Kanskas apriņķa Ribinskas pagastā.

20. gadsimta sākumā Jeņisejas guberņa bija vislatviskākais apgabals Sibīrijā. 1896. gada vasarā tika atklāta dzelzceļa satiksme līdz Ačinskai, tādēļ arī izceļotāji varēja vieglāk sasniegt brīvām zemēm bagāto Jeņisejas guberņu.

Kļukvennajas stacijas tuvumā sāka veidoties latviešu kolonijas. Vecāko no tām – Kamensku – dibināja izceļotāji no Valkas un Valmieras apriņķa. Kad Kamenskā aptrūkās brīvās zemes, latvieši vietu savām saimniecībām nolūkoja otrpus dzelzceļam – Suhonojas iecirknī.

1897. gada maijā tur apmetās pirmie latvieši no Alūksnes apkaimes (Gavrilkas, Koki, Ķikuti, Lielauši, Lielmaņi/Lēmaņi, Miesnieki, Pakalni, Puriņi, Repsi, Revizoni, Saksi, Valleri, Zariņi, Zvejnieki) un Skujiņu ģimene no Cēsu apriņķa Brantu pagasta. Laika gaitā tiem pievienojās pārceļotāji no Vitebskas un Kurzemes guberņām, kā arī no latviešu kolonijām Pleskavas un Mogiļevas guberņās. Gandrīz no pašiem kolonijas pirmsākumiem Suhonojā dzīvojuši arī igauņi.

1901. gada pavasarī Suhonojas iecirknī brīvu zemju vairs nebija, tādēļ latvieši sāka apmesties Perovas pagastā, kopā ar igauņiem nodibinādami Imbežas un Ostrovku (Ostrovas) kolonijas. Gada beigās brīvās zemes aptrūkās arī tur.

Līdz skolas atvēršanai 1907. gadā bērnu apmācības notika Brikmaņu mājās. Pirmais skolotājs bija politiskais izsūtītais Jānis Šmitauss, kuru pēc dažu mēnešu darba arestēja. Dažus gadus bērnus mācīja Aleksandrs Mazurs. Taču vislielāko iespaidu uz ciema attīstību atstājuši 1909. gadā no Baltijas atbraukušie skolotāji Jānis Zilberts un Kristaps Ginters, kuri ne tikai skoloja bērnus, bet arī aktīvi un pašaizliedzīgi organizēja ciema kultūras un saimniecisko dzīvi. Viņi nodibināja svētdienas skolu, kori, bibliotēku, bija kredītbiedrības un patērētāju biedrības dibināšanas rosinātāji un darbinieki. 1913. gadā abi skolotāji koloniju pameta. K. Ginters devās uz Latviju, bet Pirmā pasaules kara bēgļu laikos atkal atgriezās Suhonojā. Kara gados ciemā apmetās apmēram pussimts latviešu bēgļu.

No kolonijas dibināšanas līdz 1912. gada aprīlim Sukinavā bija ienākuši apmēram 680 cilvēku. Vairums no tiem bija latvieši, bet bija arī vairāki desmiti igauņu. Ne visi ienācēji palika šajā iecirknī, daži pārcēlās uz kaimiņu ciemiem. 1910. gadā Suhonojā bija 110 latviešu un 10 igauņu saimniecības, kas pēc dzimtenē iemantotiem darba tikumiem ar labiem panākumiem saimniekoja līdz pat padomju varas gadiem.

Atšķirībā no Lejas Bulānas un Timofejevkas, Suhonojā nebija baznīcas. Kad koloniju apmeklēja luterāņu mācītāji, dievkalpojumus noturēja kāda saimnieka mājā.

Kad Pirmā pasaules kara gados Krievijā ieviesa alkohola tirdzniecības ierobežojumus, Sukinava apkārtnē iemantoja bēdīgu slavu. Nelegālo dzērienu peļņas nolūkos sāka dzīt daudzi saimnieki.

Pilsoņu kara gados Suhonoja un Imbeža smagi cieta no balto armijas daļu varmācības. Baltie nežēlīgi noslepkavoja cilvēkus, nodedzināja ēkas un izlaupīja patērētāju biedrības veikalu. Abi ciemi piedzīvoja arī sarkano partizānu rekvizīcijas (atņēma zirgus, drēbes, pārtiku utt.) un bez vēsts pazuda vairāki turīgi ciema iedzīvotāji. 1919. gadā Kļukvennajas stacijā, lai iebiedētu sarkano atbalstītājus, tika nošauti vairāki ķīlnieki no apkārtējiem ciemiem, starp tiem –10 latviešu.

Lielu iespaidu uz kolonijas attīstību atstāja varmācīgā kolektivizācija 1930. gados, kad nodibinājās kolhozs “Jaunais Darbs”. Viena mēneša laikā no viensētām uz jauno ciematu pārveda un no jauna uzcēla apmēram 100 viensētu ēku. Ciematā bija skola, veikals, klubs, medicīnas punkts, administratīvās iestādes, kolhoza centra tuvumā uzcēla lopu fermas un noliktavas. 20. gs. 30. gados, apvienojoties trim kolhoziem, izveidojās kolektīvs “Ļeņina Piemiņai”.

1937. un 1938. gadā arestēja 68 Sukinavas ciema iedzīvotājus, no kuriem lielākā daļa tika nogalināti. 1957. gadā PSRS Augstākā tiesa visus reabilitēja. Sukinavas kapos viņu piemiņai uzstādīts piemineklis.

Otrajā pasaules karā tika mobilizēti apmēram 100 dažādu tautību iedzīvotāji, no kuriem atgriezās mazāk kā puse. Daļa karoja 652. īpašā bataljona rindās, kas tika saformēts no “tautas ienaidnieku” bērniem. Daži karojuši arī Latvijas teritorijā.

Pēc kara daudzas ģimenes aizbrauca uz Latviju. Jau 20. gs. 30. gadu beigās sākās krievu ieplūšana Suhonojā, bet 1960. gados šis process noritēja sevišķi strauji. Mūsdienās latvieši kļuvuši par minoritāti Sukinavas iedzīvotāju vidū.

Team Member

Zelma Vilsone

 

Par ciemu senāk

Agrāk te tikai latvieši un igauņi dzīvoja. Igauņi arī brauca uz šejieni, te cars zemi un naudu deva. Lopus pirka, paši mājas būvēja. Sēja, audzēja, mamma visu stāstīja. Viņa te radījās (piedzima). Mammas vecāki no Latvijas atbrauca. Viņi te pēc zemes brauca – zemi ņemti, taisīja tik skaistus hutarus (viensētas). Bija lielas mājas, visu taisīja ar rokām, nekādas tehnikas nebija. Tad nāca kolektivizācija, visus sadzina ģerevņās (sādžās).

Par Kolčaku

Te bija partizānu karš, tas bija sen – 1919. gadā. Kolčaks te bija un dedzināja tās mājas, kur dēli bija partizāni. Krieviski tolaik jau daudzi nemācēja, visi draudzīgi dzīvoja. Vienā saimē, kas bija partizānos, kas pie Kolčaka bija, visādi agrāk bija. Kolčaks stipri izģevalsja (bija varmācīgs). Skolā, kad mācījos, tad Kolčaks bija sliktais, baltais, kas slikti izturējās pret tautu. Citi atkal savādāk teica – Die’s viņu zina, kā pareizi!

Par 1937./38.gada represijām

Manam tēvam Rūdolfam Eglem, viņš dzimis 1906. gadā, reabilitācijā rakstīts, ka nošauts 23. februārī 1938. gadā. Viņu paņēma pa nakti, klauvēja stipri pie durvīm. Kamēr visus savāca, turēja seļsovetā (ciema padomē). Stāstīja, ka tad, kad veda garām vecajam hutaram (viensētai), kuru Kolčaks nodedzināja, viņi brauca ar zirgiem. Un vecākais brālītis ešot ieraudzījis, ka tētiņu ved, ešot skrējis un kritis, bet miliči nelaiduši. Pēcāk vsjoravno (vienalga) viņš izlēcis no ratiem un apķēris savu dēlu.

Team Member

Zelma Vilsone

 

Par kolhozu laiku

Pa priekšu bija kolhozs, tad sovhozs. No sākuma bija kolhozs “Jaunais Darbs”, pēcāk – trīsas ģerevņas (sādžas) atveda uz šejieni, tad kolhozu nosauca “V Imeņi Ļeņina” (Ļeņina vārdā). Latviešu kolhozā bija priekšsēdētājs Spilva, viņš aizbrauca uz Latviju, viņa vecākiem bija te hutars (viensēta), 1948. gadā aizbrauca uz Latviju atpakaļ. Kolhozi sākās agri 1929.–1930. gadā, pēcāk visu sgaņaļi (sadzina) ģerevņā, cilvēkiem bija žēl savu hutaru (viensētu). A ko tu darīsi?

Par latviešu darbu

Tās visas latvītes – dojarkas (slaucējas). Viņas visas bija strādīgas, vienmēr skatījās uz lopiem, daže (pat) uz vistavku (izstādi) brauca. Igauņiem arī labi gāja ar lopiem, krīvi gan visu pa drugom (citādi) darīja.

Par dziesmām un muzicēšanu

Vairs nedziedu, nav ar ko. Jaunākās sievas vairs nedzied. Agrāk daudz dziedāja, smuka mūzika bija. Kūkles, skripkas (vijoles) bija. Latvieši muzikaļniji (muzikāli) cilvēki. Skaisti spēlēja. Nav vairs neviena. Onkulis Mārtiņš Egle spēlēja uz vijoles. Rasa Minne, Artūrs Alksnis smuki spēlēja.

SUKINAVA
Vēstures notikumu hronoloģija
Lasīt vairāk

1897

Suhonojas iecirknī ienāk pirmie kolonisti – 73 latvieši no Vidzemes guberņas

1907

Atvērta ministrijas skola ar vienu klasi, kurā mācās 50–60 bērnu

1910–1911

Kolonijā ir 120 saimniecības, reģistrēta Suhonojas patērētāju biedrība, atvērts biedrības veikals, sāk darboties Sīkkredīta sabiedrība

1914

Ciema sapulcē nolemj dibināt luterāņu draudzi

1915

Ciemā ierodas pirmie kara bēgļi no Baltijas

1919

Sukinavas iecirknī dzīvo 140 latviešu ģimenes un 12 igauņu ģimenes. Gada beigās ciema dzīvi posta sarkano partizānu vienība un Kolčaka valdības karaspēks

1924

Sukinavu pievieno Ujaras rajonam

1929

Uzcelts tautas nams. 12 saimniecības apvienojas kolektīvā “Jaunais Darbs”. Sākas “izkulakošana” – vairākām ģimenēm atņem mantu un izraida no ciema

1937–1938

Četrklasīgajā skolā mācās 43 skolēni, represiju laikā arestēti 68 ciema iedzīvotāji

1939

Mēneša laikā uz ciemu piespiedu kārtā pārvieto 100 viensaimniecības

1941–1945

Karā iesaukti ap 100 dažādu tautību ciema iedzīvotāji, apmēram puse iet bojā, t. sk. 28 latvieši

20. gs. 60. gadi

Notiek ciemu apvienošana – Sukinavai pievieno krievu ciemu Kailik un ukraiņu ciemu Semenovskij Viselok

1986

Sukinava atdalās no Ujaras sovhoza, ciemā uzbūvē skolu, desu cehu un siera vārīšanas cehu

2005

Ciemā dzīvo vairāk nekā 500 iedzīvotāju, t. sk. ap 100 latviešu, darbojas latviešu folkloras ansamblis “Pavasaris”

2015

Ciemā ap 400 iedzīvotāju, starp tiem – 32 iedzīvotāji, kam abi vecāki ir latvieši, un 57 iedzīvotāji, kuri dzimuši jauktās laulībās

CIEMA DZĪVE

Mūsdienās Sukinava ir kupli apdzīvots ciems, kur dzīvo ap 400 dažādu tautību cilvēku – krievi, igauņi, vācieši, latvieši u.c. Ciemā ir divi veikali, skola un ciema administrācija. Daudzi vietējie ik dienu dodas uz darbu Ujarā, kas ir ātri un ērti sasniedzama pa asfaltētu ceļu.

Latviešu skaits Sukinavā ik gadu samazinās – 2015. gadā ciemā bija 32 cilvēki, kam abi vecāki ir latvieši, un 57 cilvēki, kas dzimuši jauktās laulībās. Lielākā daļa izceļotāju pēcteču vēl prot latviešu valodu, taču novērojams, ka saziņa latviešu starpā nereti notiek krieviski.

Asimilācijas process un dzīve divu valodu telpā skāris arī latviešu personvārdus, veidojot dubulto identitāti – Ādolfu šeit sauc arī par Anatoliju, Zentu par Zinu, Irmu par Irīnu, Almu par Aļu, Vili par Vasju, Dārtu par Darju.

Lai arī Sukinavā malēniešu izloksne skan arvien retāk, ciemā satiktie latvieši apzinās savu izcelsmi un piedalās latvisko tradīciju uzturēšanā.


Agrāk ciemā nebija ūdens. Ūdens ir dziļi, tagad ir ūdens, ceļu iztaisīja. Agrāk izejot no mājas, vajadzēja gumijas zābakus. Tagad var dzīvot, tikai darba vairs nav jaunajiem. Vienmēr kā ta nepietiek!
Latvieši palikuši pavisam maz. Jaunie vairs nemāk latviski, nebija latviešu skolas. Tur, kur saimes, tur viss pa krieviski. Sābri – krievi, runā vienumēr krieviski, nu kā tad runāsi latviski?! Agrāk runāja gan latviski, gan krieviski, kā vajadzēja, tā tik runāja.

Zelma Vilsone


Sukinavas ciema izpildkomiteja un klubs. Ēka atrodas centrā un blakus pļaviņā ik gadu tiek svinēti Jāņi. Foto I. Vītola, 2015 Sukinavas ciema izpildkomiteja un klubs. Ēka atrodas centrā un blakus pļaviņā ik gadu tiek svinēti Jāņi. Foto I. Vītola, 2015
Zelma Vilsone: Jāņus vēl svin, salasās, ugunskuru uztaisa, bet dzer. Vainadziņus taisa, ūdeņa nav, kur svaidīt. Vainagus pin no meža puķītēm – dzeltenās cāļugalviņas, baltas tādas, zirnīši. Cits pin no mājas puķēm. Puišiem arī no puķēm pina, no lapiņām arī var. Cits lika galvā, cits uz rokas griež. Ugunskuru taisa, tur pie poļanas (klajuma) pie kluba. Līgo dziesmas pēdējos divus gadus vairs nedzied, pa krieviski viņiem nav dziesmas. Visi sanāk kopā Jāņos – krievi, latvieši, vācieši, igauņi, finni (somi), čuvaši – visādas nācijas.
Ciema ganāmpulks. Foto S. Laime, 2015 Ciema ganāmpulks. Foto S. Laime, 2015

Lopus ciemā vēl tur daži iedzīvotāji – ik rītu satiekas, lai palaistu tos kopīgā ganāmpulkā uz ganībām. Valentīna Matjušina saka: Kad gūvs nav, mājās – bads. Ne suņam, ne kaķam!
Veikals Sukinavā ar iemūrētu uzrastu sienā “Severodoņecka”. Foto I. Vītola, 2015 Veikals Sukinavā ar iemūrētu uzrastu sienā “Severodoņecka”. Foto I. Vītola, 2015
Netālu no ciema padomes ēkas atrodas Sukinavas veikals, kuru savulaik uzcēla ukraiņu celtnieku brigāde no Severodoņeckas.
Zentas Nazarovas rokdarbs. Foto S. Laime, 2015 Zentas Nazarovas rokdarbs. Foto S. Laime, 2015

Suhonojas latvietes joprojām ir lielas rokdarbnieces. Daudzas no viņām ada rakstainus dūraiņus, kam pašas vērpj un krāso dziju. Zelma Vilsone: Cimdus pa vakariem adīja. Dziju prēda (vērpa), paši krāsoja. Ziemā valkāja. Ziemas aukstas Sukinavā – citreiz mīnus 40, daže (pat) mīnus 45. A kā neiet laukā tādā aukstumā! Uz veikalu vajag, kad lūpi bija! Nekas neprasīja, cik grādi – ej un ej, par to, ka vajadzēja!
Pasiks – bišu ganības. Foto I. Vītola, 2015 Pasiks – bišu ganības. Foto I. Vītola, 2015
Bišu uļikus (stropus) pa vasaru aizved ārpus ciema uz ziedošām pļavām, mežmalām. Pa ziemu bites, lai nenosaltu, tur pagrabā.
Sukinavas skola. Foto S. Laime, 2015 Sukinavas skola. Foto S. Laime, 2015
Suhonojas skola, kurā arī tagad mācās latviešu izceļotāju pēcteči. Sukinavas bērni līdz 1937. gadam skolā mācījās latviski. Pēc kara Sukinavas skolā bija tikai četras klases, mācības turpināt bija jādodas uz 7 km attālo Imbežas ciemu. Skolā nemaz nemācējām krieviski runāt, visa sādža runāja latviski – savas skolas gaitas atceras Zenta Nazarova.
Sukinavas saimniece Valentīna Matjušina. Foto I. Vītola, 2015 Sukinavas saimniece Valentīna Matjušina. Foto I. Vītola, 2015
Sukinavā latviešu saimnieces joprojām gatavo ķimeņu sieru, vislabāk tas padodas latvietei Valentīnai Matjušinai, par to viņa saņēmusi pat atzinības rakstu.

Valentīna Matjušina: Mamma latviešu sīru taisīja. Es arī visu laiku sīru taisu, kad ciemiņi no Rīgas atbrauc, luterāņi. Visu laiku sīru taisu! Mani dāli mīlē tādus pīrāgus – nevis ar desām un ūlu, bet speķi. Sālainu speķi smalki sagriež, pieliek sīpolus i cep. Mēs kāpūstus ar putraimim kā latvīši sutinam. Salu (speķi) sacepam ar sīpolim i taisam. Reiz, kad biju Latvijā, pirmais ēdiens, ko lika galdā – ūlas un speķis, cepts. Un vēl zirņi bija ar speķi. Šeit zirņus netaisa.
Sukinavas kapi. Foto S. Laime, 2015 Sukinavas kapi. Foto S. Laime, 2015

Sukinavas kapi atrodas kādu gabaliņu nostāk no ciema centra. Tuvinieki pie savējiem kapos vienmēr dodas Troicā jeb Vasarsvētkos.
Palodze ar ģerānijām Zelmas Vilsones mājās Sukinavā. Foto I. Vītola, 2015 Palodze ar ģerānijām Zelmas Vilsones mājās Sukinavā. Foto I. Vītola, 2015
Suhonojas latviešu mājās un dārzos zied puķes, vasaras otrā pusē ciemā visvairāk ir jorģīņu (dāliju). Es, kad būtu Rīgā, nezin cik puķes atvestu! Es iz (uz) puķēm traka! Začem (priekš kam) tie lupati (drēbes), visu tāpat nepaņemsi! – teic Valentīna Matjušina.
Background Image

CIEMA CILVĒKI

ZELMA VILSONE

Zelma Vilsone ir viena no vecākajām latvietēm Sukinavas ciemā. Viņa dzimusi 1936. gadā Egļu saimē. Zelmas vecāki Antonija Vimba un Rūdolfs Egle arī dzimuši Sibīrijā. Zelma ir latviete trešajā paaudzē – viņas vecvecāki no Latvijas izceļoja 19. gadsimta beigās un sāka saimniekot Sibīrijā: Viņi dzīvoja Egles hutarā (viensētā), braucot uz Ujaru, pa kreisai rūkai. Kalns, potom (pēc tam) tīrums, un tur tāds mežiņš, un aiz tā bija liels, skaists hutars. Labi dzīvoja, viņi strādāja, laba zeme bija, ģedam (vectēvam) bija četras meitas un četri dāli, visi dziedāja un spēlēja, pats arī spēlēja. 

Zelma savu tēvu, kurš strādājis bodē par priekšnieku, neatceras, jo viņu ģimeni skāra 1937. gada represijas jeb Sarkanais terors: Kad tēvu saņēma, mammai lika iz ģerevņu (ciemu) braukt, tur ferma bija, mamma strādāja tur. Dojarkas (slaucējas) tur visas staigāja pie mumsīm. Agrāk cilvēki cits citam palīdzēja. Kara laikā švaki bija, nebija maizītes, gribējās ēst. Sēdējām mājās istabā, ģērbt nebija ko, aut uz kājiņām nebija ko. Visiem tā bija.

Skolas gaitas Zelma uzsāka Sukinavā, kur tolaik bija tikai četras klases. Pēc tam mācības bija jāturpina Imbežā, septiņus kilometrus no Sukinavas. Pēc tam Zelma izmācījās tehnikumā par agronomi: Ujārā. Labi, ka tik tuvu! Mamma ar zirgu veda kartupeļus, ko nebūt, lai var izdzīvot un mācīties. Gribējās mācīties!

Zelma apprecējās ar vietējo puisi no ciema – igauni Elmāru Vilsonu. Arī viņa senči savulaik bija izceļojuši no Igaunijas uz Sibīriju, lai iegūtu apsaimniekošanā zemi. Elmārs strādāja ciemā par traktoristu, viņa vecāki runāja igauniski, viņš pats igauņu valodu vairs neprata. Es latviete, viņš – igaunis, a bērni – krīvi, nosaka Zelma.

Zelma Vilsone joprojām ir liela dziedātāja. Dziesmas Zelma iemācījusies no vecākiem cilvēkiem ciemā: Oi, vecāki, tantiņas, tik smuki dziedāja! Zelma atceras, kā mammas draudzenes diktēja dziesmām vārdus latviski un viņa pierakstījusi tos krieviski: Agrāk veģ (taču) nemācēja rakstīt pa latviski. Pa krieviski vārdus norakstīja un dziedāja kopā – Jāņu dienā visu nakti dziedāja! Mamma vilnu kasīja, prēda (vērpa) un visu laiku dziedāja, balss nemaz viņai nemainījās. Lai arī tagad Sukinavā dziesmas skan arvien retāk, Zelma mēdz sazvanīties pa telefonu ar savu draudzeni latvieti Almu Gavrilko, lai kopā uzdziedātu latviešu dziesmas. Pēdējā sazvanīšanās reizē dziedājušas “Dažu skaistu ziedu”, “Zied zilas puķes meža malā”.

Background Image

CIEMA CILVĒKI

ARTŪRS LEDSKALNS

Artūrs Ledskalns dzimis 1936. gadā Suhonojā. Latviski Artūra uzvārds ir Ledskalns, taču krievu valodā dokumentos viņš ir Ledskovņiks. Lai arī precējies ar mordovieti un mājas ar sievu un četriem, nu jau pieaugušiem bērniem, runā krievu valodā, Artūrs ļoti labi prot latviešu valodu, kurā dzirdama malēniska izloksne. Artūrs zina stāstīt, ka viņa mamma Liene Šmagre ir dzimusi Latvijā 1914. gadā. Ledskalnu dzimtā viens atzars ir Bārdas. Paaudžu paaudzēs ir saglabājies stāsts, kā Bārdas ar Ledskalniem saprecējušies: Vei, kā i sacīja! Liedsklans īt iz klubu, iz ģerevni (ciemu), tur ģerevnes nabija, īt garām – Bārdas. Ieīt – a Bārdās ģevkas (meitas). Daudz, viņu daudz tur tādu beja, ieīt, paznakomiļis (iepazinās), kūpā īt. Puika, puika! A ko tas puika izdarīs?! Vot, viņi i pažeņiļis (apprecējās)!

Artūra tēvs Alfrēds piedzimis Latvijā. Emma ar nepilnu gadu veco dēlu iebraukusi Sukinavā un apprecējusies ar Frici Ledskalnu (atbrauca uz Sibīriju 19.gadsimta 90. gadu beigās). Patēvs deva savu uzvārdu Alfrēdam. Viņiem Sibīrijā piedzimuši vēl pieci dēli un divas meitas.

Artūrs ir kokamatnieks jau trešajā paaudzē, kolhoza laikā gatavojis kamanas, riteņus – visu, ko kolhozam vajadzēja. Tagad viņa galdnieka darbnīca iekārtota vecāku mājās, iepretim māsas Valentīnas Matjušinas mājai. Šeit darbnīcā uz ģeda (vectēva) taisītā, vairāk kā simts gadus vecā ēvelsola ar darbarīkiem, kas mantoti no tēva, Artūrs taisa uļikus (stropus) bitēm. Viņam ir pavisam septiņas bišu saimes. Pa ziemu Artūra bites dzīvo darbnīcā, kuru mazliet kurina, lai siltāk. Agrāk pa zīmu mājas pagrabā turēja bites. Mājai apakšā ir labs pagrabs – izrakta dūbe, izlikti baļķi, tur piebērts ar zemi un tad tikai grīda sākas. Pagrabs ir tik liels – pa visu istabu! Tur gan bites, gan kartupeļi nesalst – stāsta Artūrs Ledskalns. Kad vienreiz pienāca ziņa, ka būšot atomkarš, Artūra bērni bija vēl mazi, pagrabā ienesa nāras, lampas, ēdienu, atceras Artūrs: Ja karš sāksies, līdīs tur. Tagad jāsmejas – atomkara gadījumā tas taču nebūtu līdzējis! Ģerevņā bija vīna sīvīte, viņa aunu nokāva, īnesa pagrabā – ja būs karš, noderēs. Vai tas pareizi vai nepareizi?

Artūra darbnīcā atrodas rokas dzirnavas, kas ciema ļaudīm palīdzējušas izdzīvot kara laikā. Visa ģerveņa (sādža) staigāja un mala graudus. Kara laikā mala arī kolosokus (vārpas), graudi nebija, gāja visi no brigādes un mala. Ģerevņā citas dzirnavas nebija, izmantoja šīs. Dzirnavas ir regulējamas – dzirnakmeni var pacelt augstāk un zemāk, ir dūbīte graudiem. Arī īvu ūgas (ievogas) te var malt, vienreiz samalu sīvai. Tagad viņa maļ kafijas dzirnaviņās. Tagad dzirnavas neizmanto. Stāv – ēst neprasa. Lai stāv! – stāsta Artūrs.

Background Image

CIEMA CILVĒKI

ZENTA NAZAROVA

Zenta Nazarova, dzimusi Skūpiņa (Skopiņa) 1950. gadā, šobrīd ir Suhonojas latviešu kopā saucēja. Viņa aktīvi organizē kultūras dzīvi Sukinavā, rīko pasākumus, saietus, raksta pasākumu scenārijus, ciemiņiem un žurnālistiem stāsta par latviešu tradīcijām un ciema vēsturi. Sākot ar 20. gadsimta 80. gadu beigām, Zenta aktīvi veicinājusi kontaktus un saziņu ar Latviju, 1988. gadā organizējot Valkas pašdarbnieku un 1989. gadā – Lielvārdes agrofirmas “Lāčplēsis” kora uzņemšanu Sukinavā. Ciema bibliotēkā vēl tagad pieejamas lielvārdiešu sūtītās latviešu grāmatas. Divi no Zentas pieciem bērniem šobrīd dzīvo Latvijā, arī pati Zenta kādu brīdi dzīvojusi Latvijā, tad atgriezusies Sukinavā.

Zenta ir rūpīgi apzinājusi gan savas dzimtas saknes, gan ciema vēsturi, veicot pētījumus arhīvos. Uz dzīvi Sukinavā no Veclaicenes pagasta 1897. gadā pārcēlušies Puriņi – Zentas mammas dzimta. 1900. gadā no Pleskavas guberņas Ostrovas apriņķa Kačanovas pagasta ieceļoja tēva dzimta Skūpiņi. To Zenta Nazarova uzzinājusi vācot materiālus arhīvā: Desmit lietas varēja vienā reizē lasīt arhīva zālē. Pirmā reizē atveda lietas, kur bija visas sādžas Krasnojarskas kraja (apgabala) dienvidos, trešā reizē atnesa – Imbežu. Tad vienu reizi atnes tādu grāmatu – djelo 1205, fond 160, 1 opisj 1205 (160. fonda 1. apraksta 1205. lieta). Palaižu šitā vaļā! Vai! Es ātri aiztaisīju ciet, sēdēju minūtes desmit, nevarēju atlaist tālāk vaļā. Katrs papīrītis iešūts! Tur visas liecības – kādus dokumentus deva uz rokām, kad izbrauca, vārds, uzvārds, no kurienes izbrauca, kas palika Latvijā, kas ir no ģimenes dienestā, toreiz dienēja 25 gadus. Ir štampi (zīmogi), kur viņi ir apstājušies, piemēram, Čeļabinskā, kas miris pa ceļam, par katru cilvēku – cik deva pusdienās, vakariņās, cik par brīvu, cik par maksu. Un, kad viņi ir atbraukuši, cik nauda dota priekš lopiem un priekš mājas – stāsta Zenta Nazarova. Nu, vēl jau gribētos man arhivā tikt, nezinu, varēs vai nē. Gribētos pameklēt par vectēvu, kur viņš palika.

Zenta Nazarova sagatavojusi pamatīgu apkopojumu ar Krasnojarskas valsts arhīvā savāktajiem materiāliem par Sukinavas ciema iedzīvotājiem – ieceļotājiem no ciema dibināšanas līdz pat 1912. gadam.